» Regulamin

Kategorie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.fotoamigo.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1.1. Sklep www.fotoamigo.pl obsługiwany jest przez firmę Internet Brokers Marcin Przybylski, z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Dąbrowskiego 42, numer REGON 020105090, numer NIP 897-154-38-88, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod numerem 158709. 

1.2. Firma Internet Brokers Marcin Przybylski jest administratorem zbioru danych "Sklep internetowy Fotoamigo.pl" zarejestrowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w księdze o numerze 132726.

1.3.  Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) są określone ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827).
 

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

2.1. Sklep internetowy www.fotoamigo.pl, służy do dokonywania zakupów akcesoriów fotograficznych za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Do zakupów w sklepie internetowym www.fotoamigo.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Oferta sklepu internetowego www.fotoamigo.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.4. Zakupy w sklepie www.fotoamigo.pl polegają na dodaniu wybranych towarów do koszyka, wybraniu formy płatności i wysyłki i zatwierdzeniu zamówienia.
2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez pracownika sklepu.
2.6. Sklep internetowy www.fotoamigo.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.7. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
2.8. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.fotoamigo.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 
2.10. Firma Internet Brokers prowadząca sklep internetowy www.fotoamigo.pl, wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
2.11. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, nieużywane, w kompletnym opakowaniu producenta.
2.12. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie może opcjonalnie wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Fotoamigo.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Internet Brokers Marcin Przybylski -obsługującą sklep internetowy Fotoamigo.pl danych osobowych Zamawiającego wyłącznie w celu poprawnej realizacji zamówienia.

3. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI


3.1.Klient ma możliwość wyboru formy wysyłki oraz sposobu zapłaty. Klient jest informowany o dokładnym koszcie towaru oraz kosztach wysyłki po dodaniu wybranych towarów do koszyka, przed ostatecznym potwierdzenie złożenia zamówienia.

3.2. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności:

- Tradycyjnym przelewem bankowym na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia
- Poprzez płatności internetowe PayU - bez dodatkowych opłat
- Poprzez system płatności PayPal - z doliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 4% wartości brutto zamówienia
- Za pobraniem (płatność u listonosza lub kuriera przy odbiorze przesyłki)
- Gotówką w siedzibie sklepu podczas odbioru osobistego.

 

4. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 


4.1. Sklep Fotoamigo.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez formularz dostępny na stronie www.fotoamigo.pl. Dostępność poszczególnych towarów jest podana nad opisem produktu.
4.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
- sprawdzeniu przez sklep www.fotoamigo.pl kompletności wysłanych danych,
- potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru przez Zamawiającego.
Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane przez pracownika sklepu, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. 
4.3. Statusy dostępności poszczególnych towarów oznaczają co następuje:
Towar z opisem "Od ręki w sklepie!"

- status oznacza, że odbiór osobisty jest możliwy natychmiast (w sklepie stacjonarnym) lub wysyłka niezwłocznie po przyjęciu i spakowaniu zamówienia, najczęściej w tym samym dniu roboczym:

- zamówienia z dostawą  poprzez Pocztę Polską złożone i opłacone do godziny 12 
- zamówienia z dostawą kurierem złożone i opłacone do godziny 14 (dotyczy również zamówień za pobraniem)
- zamówienia z dostawą do Paczkomatu złożone do godziny 16 (dotyczy również zamówień za pobraniem)

Towar z opisem "
Dostępny w magazynie (dostawa w 48h)"
- status oznacza, że wysyłka i odbiór osobisty są możliwe do 48 godzin po akceptacji zamówienia przez sprzedawcę - towar musi najpierw dotrzeć z magazynu do naszego sklepu; 

Towar niedostępny
- chwilowy brak towaru zarówno w sklepie jak i w magazynie, pracownik naszego sklepu informuje o terminie realizacji zamówienia

Towar dostępny na zamówienie
- status oznacza  towar, który jest możliwy do ściągnięcia tylko po wcześniejszym zamówieniu przez sprzedawcę, termin realizacji określa sprzedawca

Brak towaru - pytaj o dostępność
- status oznacza brak towaru w sklepie

Informacja o dostępności nie może być odbierana jako pewność realizacji zamówienia, takie potwierdzenie można jedynie otrzymać od sprzedawcy po weryfikacji zamówienia klienta.

Klientów zainteresowanych towarami ze statusem innym niż "Od ręki w sklepie" prosimy o wstrzymanie się z płatnością do momentu potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.

4.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, gdy na rachunek firmy Internet Brokers wpłyną odpowiednie środki lub Zamawiający poinformuje sklep o chęci zapłaty przy odbiorze. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie, danymi na temat numeru przesyłki oraz przewidywanym czasie dostarczenia.
4.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki. W takim przypadku prosimy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę Internet Brokers telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem sklepu pod numerem tel. 71 343 89 56.

 

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE

   
  5.1 Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
  5.2 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu jednego roku od jej wykrycia.
  W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru na adres Sklepu, podany na dowodzie zakupu.
  5.3. Klient, który otrzyma wadliwy produkt, składając reklamację, może wybrać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy.

5.4. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową:

 Sprzedający ustosunkuje się do żądania Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Zamawiającego adres lub w inny podany przez Zamawiającego sposób. W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

 1. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW 

   

6.1 Zgodnie z Ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Oświadczenie nie musi mieć żadnej szczególnej formy, ale dla ułatwienia wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony www.fotoamigo.pl/oswiadczenie.pdf

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, prosimy Zamawiającego o odesłanie należycie zapakowanego produktu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania na adres sklepu podany na paragonie lub fakturze oraz dołączyć do odsyłanego produktu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.3. W myśl 
Ustawy dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentom i nie dotyczy przedsiębiorców, tak więc prawo do zwrotu zakupionych towarów nie przysługuje przedsiębiorcom.
 

6.4. Zwrot pieniędzy przez firmę Internet Brokers nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto lub przekazem pocztowym jeśli tak zażyczy sobie Zamawiający. Zwrot kwoty kosztów przesyłki jest ograniczony do najtańszej możliwej formy wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
 

 1. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci sklepu Fotoamigo.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: Internet Brokers M.Przybylski, ul. Dąbrowskiego 42, 50-447 Wrocław


  8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 


  8.1. Firma Internet Brokers Marcin Przybylski jest administratorem zbioru danych "Sklep internetowy Fotoamigo.pl" zarejestrowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w księdze o numerze 132726.

  8.2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji, w szczególności poprawnego zaadresowania przesyłki oraz wystawienia dokumentu sprzedaży. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia w tym wysyłki oraz wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowi przekazanie danych Zamawiającego do wybranego przez Zamawiającego przewoźnika doręczającego przesyłkę. 

  8.3  Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail:sklep@fotoamigo.pl lub prośby tradycyjną pocztą na adres sklepu. Firma Internet Brokers Marcin Przybylski zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”

  8.4. Ze szczegółami Polityki Prywatności wdrożonej w sklepie internetowym Fotoamigo.pl można zapoznać się w dziale Polityka Prywatności.  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  9.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Wszelkie spory i roszczenia sklep proponuje rozwiązywać w pierwszej kolejności w sposób polubowny. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa. 


Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego www.fotoamigo.pl. Pragniemy podkreślić, że Klient jest dla nas najważniejszy. Dlatego możesz mieć pewność, że w sytuacjach spornych oraz budzących wątpliwości będziemy działać z myślą o Kliencie i jego dobru – w myśl zasady „Klient nasz pan”.


Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • Sklep Fotoamigo.pl
  Dąbrowskiego 42 1p. lok.1 Wrocław
  Godziny otwarcia sklepu:
  pon - pt 10-18
  sobota 10-14
 • E-mail:sklep@fotoamigo.pl
 • Telefon71 343 89 56
  505 105 892

Płatności online

 • PayU
 • eserivce
 • PayPal
 • Przelewy24
 • PayU Raty
 • BGŻ

Hity sklepowe